Overslaan en naar de inhoud gaan

📅 Schrijf je in voor de Masterclass report design in Power BI

Ian
8-12-2023 - 3 min

Moet ik migreren naar Microsoft Fabric?

Tijdens de Microsoft Ignite 2023 conferentie is Microsoft Fabric uit public preview gegaan en is nu “GA” (general available).

Is dit nu een reden om al over te gaan op Microsoft Fabric? Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van de huidige situatie in jouw organisatie. In deze blog zetten we daarom uiteen welke vier domeinen je minimaal mee moet nemen in je analyse. 

Allereerst heb je een duidelijk beeld nodig van jouw huidige eisen rondom een dataplatform. De volgende domeinen zijn cruciaal om aan de hand daarvan je huidige en toekomstige situatie in kaart te brengen:

  • Feature-set
  • Schaalbaarheid & prestaties
  • Veiligheid & compliance
  • Kosten 

Feature-set

Beoordeel of jouw huidige dataplatform voldoet aan de behoeften van jouw organisatie en of het eventuele uitdagingen aanpakt. Als Microsoft Fabric functies en mogelijkheden biedt die jouw huidige platform ontbeert, kan een migratie gerechtvaardigd zijn.

Andersom is minstens net zo belangrijk; welke features moet Microsoft Fabric minimaal over beschikken om voor jou goed te werken? Een voorbeeld van een feature die nog niet aanwezig is in Microsoft Fabric is identity column, iets wat men vaak toepast binnen dimensionele modellen. 

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Schaalbaarheid & prestaties

Beoordeel of Microsoft Fabric voldoende schaalbaarheid biedt voor jouw datavereisten. Het vermogen om gemakkelijk op- of af te schalen kan essentieel zijn.

Fabric werkt met vaste indelingen genaamd F-capaciteiten, van F2 t/m F2048. Elk niveau levert een “betere” prestatie dan de vorige. In tegenstelling tot een product als Databricks levert Microsoft Fabric geabstraheerde clustergroottes: Small Medium Large etc.

Afhankelijk van jouw geconfigureerde F-capaciteit beschik jij over alleen Small of ook X-large. Dit maakt cluster configuratie minder complex, er is immers minder om uit te kiezen, maar ook minder fijnmazig om in te stellen. F-capaciteiten stel je beschikbaar via een Fabric werkruimte. Zo beschik je per omgeving (ontwikkel, test en productie) over een werkruimte, elk met zijn eigen geconfigureerde F-capaciteit. Een ontwikkel werkruimte kan dus over een lagere capaciteit beschikken dan bijvoorbeeld de productie werkruimte.

Veiligheid en compliance

Toets of dat Microsoft Fabric kan voldoen aan de eisen die jouw organisatie stelt op het gebied van veiligheid en compliance. Een voorbeeld kan zijn de toepassing en gebruik van een VNET. Weet dat Microsoft Fabric op moment schrijven nog geen VNET ondersteund. Een ander voorbeeld is het gebruik van versiebeheer (met devopsGIT), ook dit wordt nog niet volledig ondersteund door Microsoft Fabric. Meer informatie lees je hier terug: Best practices for lifecycle management in Fabric

Kosten

Met Microsoft Fabric betaal je voor gebruik, net als andere soortgelijke producten zoals Databricks en Synapse. Microsoft Fabric werkt met vaste F-capaciteit niveaus waar je op basis van gebruik betaalt (via Azure), of een vast bedrag per maand (via Office 365). Afhankelijk van jouw gewenste prestatieniveau zal je minder of meer moeten betalen. Leer hier meer over Fabric capaciteiten: Microsoft Fabric Capaciteit - licenties en prijzen

Conclusie

Microsoft Fabric abstraheert veel technische infrastructuur waardoor initieel gebruik snel en makkelijk verloopt. Deze “versimpeling” kan ten koste gaan van features en flexibiliteit die jouw dataplatform wel nodig heeft. Zaken als het ontbreken van GIT integratie voor veel objecten, evenals het (nog) niet ondersteunen van een VNET kan voor jouw organisatie een onacceptabel zijn.

Informeer jezelf daarom goed over wat Microsoft Fabric wel en niet kan. Een goed gedefinieerde pilot kan snel inzicht geven of Microsoft Fabric nu passend is, of nog niet.

Wil jij weten of je moet migreren naar Microsoft Fabric?

Maak een afspraak met Ian om hierover door te praten.

Maak een afspraak met Ian

Over de schrijver

Ian

Ian creates Business Intelligence solutions and gives clear insights with stunning visuals!

LinkedIn

Meer over Fabric