Data gebruiken met een smile

Data visualisatie

Organisaties versnellen op het gebied van data gedreven werken. Sturen op basis van cijfers in plaats van onderbuik. Krachtige data visualisaties in rapportages die een verhaal vertellen dragen bij aan deze versnelling. Data consumenten in staat stellen om de juiste data in de juist vorm en op het juiste moment ter beschikking te stellen. Onze Power BI engineers zijn specialisten op het gebied van data modelleren en visualiseren.

"We hebben een heel mooi eindproduct met duidelijk risico-overzicht voor onze klanten en onszelf."

Theo de Ridder - CFO Woningborg

Ons aanbod in data visualisatie

 1. Design & templates

  Standaarden dragen bij aan herkenbaarheid en kwaliteit van informatieproducten. Met een ontwerp van een dashboard en het gebruik van templates zijn de rapportages van de organisatie herkenbaar. Een template draagt bij aan het gebruik van dezelfde standaarden, zoals kleurstellingen en lettertypes. Een template draagt tevens bij aan het bieden van een Quick Start voor self service gebruikers van Microsoft Power BI binnen de organisatie.

 2. Research & analyse

  Een analyse van processen, sturing en data is benodigd om tot krachtige visualisaties te komen. Een krachtige data visualisatie draagt bij aan het snel en op een eenduidige manier kunnen interpreteren van de data en daar conclusies uit te kunnen trekken. Om te komen tot dergelijke visualisaties verdiepen we ons in de gebruikers van de visualisaties, de manier waarop ze sturen en werken en analyseren we de data. Door data te begrijpen maak je nog krachtigere rapportages en dashboards.

 3. Power BI engineering

  Het visualiseren van data vraagt meer dan een creatief brein. Power BI engineers kennen Power BI van voor tot achter. Van het verzamelen en transformeren van data, tot aan het realiseren van optimale datamodellen en krachtige rapportages die een verhaal vertellen. Na realisatie stellen ze rapportages op een veilige en gestructureerde manier beschikbaar aan dataconsumenten. De structuur draagt bij aan een overzichtelijke omgeving die eenvoudig te beheren is.

 4. Adoptie

  Na het beschikbaar stellen van informatieproducten begint het pas. We gaan in gesprek met de dataconsumenten of het product aansluit bij hun vooraf gestelde eisen en wensen. Verbeterpunten nemen we mee in volgende iteraties. Hierbij blijven we vernieuwen en zijn we in staat optimaal te voorzien in de informatiebehoefte van de dataconsument.

 5. Training

  Getrainde gebruikers dragen bij aan informatieproducten die goed aansluiten op de behoeften van dataconsumenten en beheerdres. Dankzij het volgen van basis- of geavanceerdere trainingen zijn zowel self service als eindgebruikers in staat om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van data visualiseren. Trainingen passen we aan op de behoefte van de organisatie. Zowel klassikale als individuele online trainingen zijn mogelijk, passend bij ieder niveau.

Hoe kunnen we helpen met je Data visualisatie

Neem contact met mij op

Gerelateerde artikelen