Overslaan en naar de inhoud gaan

📅 Schrijf je in voor de Masterclass report design in Power BI

Customer case

Hogeschool Utrecht reduceert studenten uitval met gamification

Hogeschool Utrecht is een plek waar studenten, docenten en professionals elke dag samenbouwen aan de toekomst. Zo’n 35.000 studenten volgen hier opleidingen, verdeeld over instituten in Utrecht en Amersfoort. Hogeschool Utrecht heeft ruim 50 lectoren die onderzoek doen naar vraagstukken uit de praktijk. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk.

Hogeschool Utrecht begeleidt de studiekeuze digitaal en reduceert studentenuitval in het eerste jaar door ontwikkeling van een 'hogeschool onafhankelijk studiekeuzeplatform' in samenwerking met Creates.

Hogescholen in Nederland kampen met een grote mate van uitval in het eerste studiejaar. Gemiddeld stroomt landelijk 30% uit in het eerste jaar. Hier gaan veel kosten mee gepaard. Hogeschool Utrecht heeft onderzocht dat een spelelement in de oriëntatiefase van een studiekeuze cruciaal is voor de beleving in de zoektocht naar de juiste studie. Daarmee kreeg de uitdaging vorm: creëer een online platform waarin studenten op speelse wijze een passend studieadvies krijgen.

"Er is een hoge uitval van eerstejaars studenten. Jaarlijks oriënteren duizenden middelbare scholieren en MBO-ers zich op hun vervolgstudie in het HBO. Het aanbod aan studierichtingen is enorm. Hoe help je deze aanstaande studenten individueel om tot een zo goed mogelijke studiekeuze te komen?"

Creates en de hogeschool hebben intensief samengewerkt aan deze uitdaging en het online platform SOK ontworpen en ontwikkeld. Hierbij stond user testing met studenten centraal. SOK staat voor Studie Oriëntatie Kit. Het begeleidt de student - aan de hand van opdrachten en oefeningen - met het in kaart brengen van het eigen zelfbeeld. Hiermee zijn badges en beloningen te verdienen waarmee je een avatar kunt uitbreiden. Alles online, in het tempo van de scholier. Uiteindelijk leidt dit tot een studieadvies. 

Hogeschool Utrecht maakt al jaren gebruik van het Sitecore platform voor haar corporate websites. Hier is de SOK applicatie aan toegevoegd. Alle opdrachten, oefeningen én verzamelde data worden centraal beheerd, waardoor docenten snel inzicht hebben in de resultaten. Hogeschool Utrecht kan hierdoor studenten een nog persoonlijkere ervaring bieden op de corporate websites.

 

Resultaat

Met SOK heeft de Hogeschool Utrecht een 'hogeschool onafhankelijk platform' in de markt gezet voor een landelijk probleem: grote uitstroom van eerstejaarsstudenten. SOK is namelijk door alle scholieren in Nederland te gebruiken. Bovendien is het gekoppeld aan Studiekeuze123, een initiatief vanuit de overheid waarin alle opleidingen van alle HBO instellingen in Nederland staan. Elke scholier krijgt hiermee een hogeschool onafhankelijk advies. Op dit moment werken 35 scholen in Nederland met SOK om hun laatstejaars scholieren voor te bereiden op de juiste studiekeuze.