Ennatuurlijk

Door grote diversiteit in mate van digitale zelfredzaamheid in de gebruikersorganisatie van Ennatuurlijk en de weerstand vanuit negatieve ervaringen met eerdere IT projecten, is Creates gevraagd om Ennatuurlijk te helpen met het uitrol en adoptie van een digitale samenwerkingsomgeving. Hiermee helpt Creates Ennatuurlijk in het neerzetten van een solide basis en de eerste stappen om (meer) datagedreven te kunnen gaan werken.

Wat is de klantvraag en doelstelling (welke businesswaarde)?

 We willen beter en efficiĆ«nter samenwerken door:

 • uniformiteit in werkwijze 
 • veilig informatie verwerken en delen 
 • efficiĆ«nter samenwerken intern & extern, 
 • hogere kwaliteit en vindbaarheid van informatie 

Dit gefaciliteerd door een digitale samenwerkingsomgeving waarvan het eigenaarschap in de business ligt.

Hoe hebben we het gerealiseerd (aanpak)?

Agile aanpak, we weten het doel/de bestemming. We werken iteratief in kleine stappen naar het doel toe, zodat we snel resultaat leveren en in staat zijn om tijdig bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht. 
Dit met een hoge betrokkenheid vanuit de business vanaf de start.

De volgende injecties heeft Creates gedaan in de aanpak:

 • Agreement On the Problem (AOP) sessie met afvaardiging vanuit de business om de belangrijkste pijnpunten op het gebied van digitale samenwerking te verduidelijken;
 • Individuele interviews met afvaardiging vanuit de business voor een fit-gap op de huidige en gewenste situatie voor het organiseren van je eigen werk, samenwerken als team (afdeling) en samenwerken als organisatie (projecten);
 • Pilotgroep voor de verbinding naar de afdelingen (pilotgroep levert input en valideert het opgeleverde product);
 • Communicatieplan voor transparantie over voortgang en resultaten organisatiebreed en op de afdeling.

Wat hebben we gerealiseerd (oplossing)?

 • Technisch fundament in de vorm van OneDrive en SharePoint
 • Guidelines voor het gebruik van de nieuwe samenwerkingsomgeving & inrichten van een supportsysteem op basis van power users

Wat is het resultaat?

 • Beleggen van eigenaarschap in de business;
 • Succesvolle adoptie door bewustwording van een nieuwe manier van werken (vraagt om het maken en bewaken van duidelijke afspraken organisatie breed);
 • Oude omgeving kan worden uitgefaseerd